D.U.K.: akademinė sritis

Finansavimo peržiūrėjimas (rotacija)

Kada vyksta studentų finansavimo peržiūrėjimas?
Šiuo metu studentų finansavimo peržiūrėjimas nevyksta, kadangi nėra sukurtas rotacijos mechanizmas, kuris įgyvendintų pakeisto LR Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas.

Kaip rotuojami studentai, grįžę iš Erasmus?
Studentai rotuojami pagal praeito semestro vidurkį, tačiau šiuo metu studentų finansavimo peržiūrėjimas nevykdomas (žr. aukščiau).

Kaip sužinoti, kelintas aš esu rotacijoje?
Savo vietą rotacijoje gali sužinoti apsilankęs VU informacinėje sistemoje ▸ Rotacijų rezultatai. Šiuo metu studentų finansavimo peržiūrėjimas nevykdomas (žr. aukščiau).

Pasirenkamieji dalykai

Į ką turėčiau kreiptis, jeigu nespėjau laiku užregistruoti į pasirenkamąjį dalyką?
Kuo skubiau kreipkis į padalinio adminsitraciją. Nepasirinkus dalyko, studentas turi skolą.

Buvau pasirinkęs laisvųjų dalykų už 6 kreditus, nors reikėjo tik 3. O dabar duomenų bazėje vėl prašoma išsirinkti už 3 kreditus – jeigu nesirinksiu, bus įrašyta skola. Ar tie 3 papildomi kreditai bus įskaityti kitam semestrui?
Kreipkis į dekanatą (studijų skyrių) ir paprašyk, kad turimus kreditus perkeltų į kitą semestrą – tik tada jie bus įskaityti.

Turiu surinkti 3 kreditus, tačiau noriu lankyti 2 kreditų dalyką. Ar man dar teks pasirinkti 2 dalykus po 2 kreditus?
Taip, turėsi pasirinkti 2 dalykus po 2 kreditus arba trūkstamą kreditą surinkti vėlesniame semestre. Negali surinkti nė vienu kreditu mažiau, nei nurodytas minimalus jų skaičius studijuojamoje studijų programoje.

Kur galiu užsiregistruoti į pasirenkamąjį dalyką?
Užsiregistruoti į pasirenkamąjį dalyką gali apsilankęs VU informacinėje sistemoje ▸ PD registracija. Jei sistema nepateikia pasirinkimų, kreipkis į dekanatą (studijų skyrių) ir informuok apie galbūt įsivėlusią klaidą.

Grįžau po akademinių atostogų ir nesu pasirinkęs nei vieno pasirenkamojo dalyko. Ar turiu dar kartą rinktis dalyką, kurį buvau pasirinkęs prieš metus ir kurį išlaikiau, ar daryti nieko nereikia?
Nieko rinktis nereikia. Kreipkis į dekanatą (studijų skyrių) ir pasakyk, ką mokeisi – dalykas bus užskaitytas.

Kursiniai, bakalauriniai darbai, praktika

Kas bus, jei nerasiu vietos praktikai?
Jeigu nesusirasi pats, vietą praktikai tau padės surasti Universitetas. Jeigu reikia pagalbos ieškant, kreipkis į dekanatą (studijų skyrių).

Ar įmanoma apsiginti kursinį darbą rudenį (perlaikymų laikotarpiu), jei nespėjau parašyti laiku?
Taip, kursinį darbą galėsi apsiginti egzaminų perlaikymų laikotarpiu, tačiau tai turi suderinti su katedra.

Kas būna, jei neparašai ar neapsigini kursinio darbo?
Jei neparašai arba neapsigini kursinio darbo, gauni skolą ir kitais metais ją turi likviduoti.

Egzaminai

Kur bus paskelbta, kada vyks egzaminai, atidėti dėl ligos?
Dėl ligos atidėtų egzaminų laikymas vyksta dėstytojo ir studento individualiai sutartu laiku. Kai kuriais atvejais dekanatas nustato perlaikymų datas, todėl svarbu sekti informaciją fakulteto tinklalapyje.

Kada reikės laikyti egzaminą, jei per pavasario semestro egzaminų laikymo laikotarpį susirgau? Ar rugsėjo pradžioje, ar pasveikus birželio mėnesį? 
Egzaminų laikymo laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 1 mėnesiui, skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios. Taigi, pavasario egzaminų laikymo laikotarpio egzaminą reiktų laikyti rugsėjo mėnesį. Egzaminų laikymo tvarkaraštis yra sudaromas dėstytojo ir studentų susitarimu.

Apeliacijos

Manęs netenkina egzamino įvertinimas. Ar yra galimybė peržiūrėti savo darbą? 
Savo darbą peržiūrėti galima, tik reikia iš anksto susitarti su dėstytoju. Darbai katedroje saugomi šešis mėnesius po egzamino laikymo. Jeigu ketini rašyti apeliaciją, rekomenduojame prieš tai peržiūrėti savo darbą.

Ar man praneš, kad apeliacija buvo patenkinta arba atmesta? 
Taip. Ginčų nagrinėjimo komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo el. paštu informuos apie šios komisijos sprendimą. Pagal Universiteto Studijų nuostatus, jokie studentui taikomi sprendimai negali būti laikomi galiojančiais, kol Ginčų nagrinėjimo komisija nepateikė galutinių išvadų.

Perlaikymai, skolos

Kada vyksta egzaminų perlaikymai?
Perlaikymai vyksta pirmas dvi naujo semestro savaites.

Ką daryti susirgus perlaikymo metu? 
Pranešti dekanatui (studijų skyriui) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo perlaikymo dienos ir sutartu laiku pristatyti neatvykimą pateisinantį dokumentą.

Jei pirmame semestre gavau skolą, o per perlaikymą jos išsitaisyti nepavyko, ar dar turiu progą nemokamai perlaikyti šį dalyką rugsėjį?
Ne, tokios galimybės neturi – teks kartoti kursą, sumokėti už dalyko kreditus ir laikyti egzaminą arba pasirašyti eksterno sutartį ir laikyti egzaminą eksternu.

Ką daryti, jei tą pačią dieną turiu dviejų egzaminų perlaikymus? Ar galiu kurį nors egzaminą laikyti kitu metu? Į ką tokiu atveju kreiptis? 
Gali tartis su dėstytojais – galbūt kuris nors leis perlaikyti egzaminą kitu metu.

Kiek skolų turintis studentas šalinamas iš sąrašų? Kada skola yra laikoma akademine skola? Jei šį, pavasario, semestrą neišlaikysiu trijų ar keturių egzaminų, ar jau būsiu šalinamas, ar per pakartotinį egzaminų laikymo laikotarpį rudenį galėsiu sau ramiai viską perlaikyti?
Studentas šalinamas iš sąrašų, kai po perlaikymų turi daugiau nei 15 kreditų akademinių skolų, tad net jeigu neišlaikytum visų dalykų, dar turėtum antrą šansą per perlaikymus rudenį. Akademinė skola – tai per egzamino ar įskaitos perlaikymą neišlaikytas egzaminas (įskaita).

Kurso kartojimas

Ar reikia mokėti už kurso kartojimą neišlaikius įskaitos? 
Reikia.

Už ką reikia mokėti kartojantiesiems kursą – ar tik už kreditus, ar ir už egzamino perlaikymą? Ką reikėtų daryti sumokėjus įmoką?
Kartojantieji kursą moka tik už kreditus – atskirai už egzamino laikymą mokėti nereikia. Sumokėjus įmoką reikia nueiti į dekanatą (studijų skyrių) ir pateikti tai įrodantį kvitą.

Ar man reikės mokėti už kreditus, jeigu nesu gavęs praeito semestro laisvojo dalyko įskaitos? Jei taip, tai kada?
Taip, reikės mokėti, tačiau tik kitą semestrą (kai kartosi kursą).

Pirmą pusmetį buvau neprileistas prie egzamino ir dabar turėčiau kartoti to dalyko kursą. Ar prieš tai turiu gauti kokius nors dokumentus?
Jokių dokumentų gauti nereikia, tik pranešk dėstytojui, o kai pasirodys dekanato (studijų skyriaus) skelbimas, reikės susimokėti. Prieš laikydamas egzaminą dar turėsi gauti egzamino lapelį.

Akademinės atostogos, studijų sustabdymas, nutraukimas, grįžimas į studijas

Iki kada galiu paprašyti akademinių atostogų?
Akademinių atostogų prašyti galima bet kada.

Ketinu grįžti iš akademinių atostogų. Dekanate (studijų skyriuje) sakė ateiti rugpjūčio 30 dieną atnaujinti studijas, tačiau paskutinę rugpjūčio ir pirmą rugsėjo savaites būsiu užsienyje. Ar įmanoma atnaujinti studijas kitu laiku?
Gali ateiti ir šiek tiek anksčiau, kai tik dekanatas (studijų skyrius) bus grįžęs iš atostogų. Taip pat vietoj tavęs gali ateiti tavo įgaliotas asmuo ir atnešti viską, ko reikia (prašymą ir gydytojo pažymą).

Norėčiau atnaujinti studijas, bet kitoje studijų programoje. Ką reikėtų daryti?
Jeigu tavo senoji ir norima studijų programos skiriasi mažiau nei 15 kreditų, tereikia nueiti į dekanatą (studijų skyrių) ir pateikti prašymą. Jei bus vietų, tave turėtų priimti. Jeigu skirtumas didesnis, prieš stodamas į naują specialybę laisvojo klausytojo teisėmis turėtum išsilaikyti tiek dalykų, kad programų kreditų skaičius nesiskirtų daugiau kaip 15 kreditų.

Nutraukiau studijas ir po metų vėl įstojau į pirmą kursą, tačiau vis dar esu praeitų metų studentų sąraše. Ką reikia daryti, kad būčiau išbrauktas iš praeitų metų sąrašo?
Nueik į dekanatą (studijų skyrių) ir pateik prašymą, kad būtum išbrauktas iš šio sąrašo.