VU SA Institucinio stiprinimo fondas

VU SA Institucinio stiprinimo fondas – tai organas, siekiantis užtikrinti sistemingą organizacijos narių kompetencijų kėlimą, kokybišką visų VU SA mokymų ir planavimų organizavimą ir tikslingą mokymams skirtų lėšų panaudojimą. Institucinio stiprinimo fondo nariai aktyviai bendradarbiauja su padalinių atstovais, VU SA centriniu biuru, juos konsultuodami ir kurdami stiprų pagrindą organizacijos mokymuisi ir tobulėjimui.

Institucinio stiprinimo fondo vertinimo komisiją sudaro 5 žmonės, turėję daug patirties mokymų organizavimo ir kompetencijų kėlimo srityse. Kiekvienas iš jų konsultuoja ir yra atsakingas už konkrečių padalinių atstovus. Norėdami susisiekti su visais komisijos nariais, rašykite adresu isf@vusa.lt


Ugnė Anelauskaitė (komisijos pirmininkė)
Padaliniai: CB, IF, FsF, PKP
Tel. +370 629 489 52
ugne@vusa.lt


Julija Lekavičiūtė
Padaliniai: CHGF, EF, KnF
Tel. +370 612 956 34
julija@vusa.lt


Gabrielė Steponavičiūtė
Padaliniai: GMC, MF
Tel. +370 689 740 74
gabriele.s@vusa.lt


Justas Šniaukšta
Padaliniai: FF, FilF, MIF, VM
Tel. +370 625 749 40
sniauksta@vusa.lt


Ilona Žilinskytė
Padaliniai: KF, TF, TSPMI
Tel. +370 602 677 88
ilona@vusa.lt