D.U.K.: LSP

Pamečiau LSP, ką daryti? Ar turėsiu mokėti baudą?
Pranešk apie tai savo fakulteto (centro/instituto) LSP koordinatoriui. Baudos mokėti nereikės, jeigu gaminsies naują LSP.

Baigiu studijas, kiek žinau, reikia atsiskaityti su Universitetu ir tam reikia LSP atiduoti Studentų atstovybei. Tačiau LSP seniai pamečiau ir naujo nesigaminau. Ką daryti?
Jeigu pametei LSP ir naujo nebesigaminai, teks susimokėti 37,65 EUR dydžio baudą. Įmokos kvitą atnešk į Studentų atstovybės padalinį savo fakultete arba Centrinį biurą (Universiteto g. 3, Observatorijos kiemelis, 01513 Vilnius).

Ką daryti sulūžus LSP, nusitrynus nuotraukai bei atsiradus kitiems mechaniniams pažeidimams?

Lsp.lt sistemoje užsisakyti naujo LSP gamybą, o senąjį pažymėjimą grąžinti Studentų atstovybei dar prieš atsiimant naują LSP banke.

LSP buvo pamestas/pavogtas, tačiau netrukus atsirado.

Kreipkis į Studentų atstovybės padalinio savo fakultete LSP koordinatorių, kad būtų atšauktas LSP praradimo faktas.

Registruojantis www.lsp.lt rodo, kad toks asmuo (su tokiu asmens kodu) jau egzistuoja, arba toks el. paštas jau yra.

Studentai, kurie jau buvo sukūrę prisijungimą puslapyje neturi iš naujo kurtis paskyros. Tai galioja ir magistrantams, bandantiems registruotis iš naujo tęsiant studijas aukštesnėje pakopoje ar studentams, studijavusiems kitoje studijų programoje ar kitoje aukštojoje mokykloje, kurios studentų pažymėjimus administruoja LSS.

Rodo būseną „LSP atsiėmimas banke” arba „Reikia pasirašyti LSP išdavimo sutartį banke”, nors LSP jau seniai atsiimtas.

Kreipkis į Studentų atstovybės LSP koordinatorių el. paštu lsp@vusa.lt.

Ar galima pažymėjimą pasidaryti vėliau?

Pažymėjimą galima užsisakyti bet kada. Tačiau prisimink, kad neturint pažymėjimo negalima naudotis bibliotekos paslaugomis, kitu inventoriumi, laikyti egzaminų. Taip pat nebus galimybės pasinaudoti LSP teikiamomis nuolaidomis.

LSP sistemoje rodoma senų studijų informacija (pvz., LSP numeris).

Kreipkis į Studentų atstovybės padalinio savo fakultete LSP koordinatorių dėl duomenų apie studijas atnaujinimo/įkėlimo.

Kur yra LSP numeris, o kur LSP blanko serija ir numeris?

LSP numeris nurodytas virš studento vardo, o LSP blanko serija ir numeris – kitoje LSP pusėje.

Esu pasirašęs laisvojo klausytojo sutartį. Ar galiu gauti LSP?

Deja, ne, kadangi, vadovaujantis VU nuostatais, laisvasis klausytojas neturi studento statuso.

Ar būdamas akademinėse atostogose/susistabdęs studijas, galiu turėti LSP?

Taip, kadangi studijas susistabdęs asmuo išsaugo studento statusą.