D.U.K.: socialinė sritis

Mokėjimas už mokslą

Anksčiau studijavau, bet nutraukiau studijas ir iš naujo įstojau į valstybės nefinansuojamą vietą. Ar man gali įskaityti kai kuriuos jau atsiskaitytus dalykus? Jei taip, ar tada reikia už juos mokėti?
Taip, jau atsiskaitytus dalykus įskaityti gali. Norint įskaityti jau pasiektus studijų rezultatus, reikia pateikti prašymą dėl dalykų įskaitimo per VU Informacinę sistemą. Studijų kaina bus proporcingai mažesnė. Jeigu jau sumokėjai pilną kainą, kreipkis į dekanatą (studijų skyrių) dėl dalies pinigų grąžinimo.

Įstojau į valstybės nefinansuojamą vietą, tačiau šiuo metu dėl finansų trūkumo negaliu sumokėti visos kainos. Ką daryti?
Kreipkis į savo fakulteto dekanatą (studijų skyrių) su prašymu atidėti mokėjimą. Tai taip pat suteikiama studentams, kurie yra pateikę prašymą dėl paskolos studijų įmokai sumokėti. Tada susimokėti turėsi iki gruodžio 1 d. (rudens semestre) arba gegužės 1 d. (pavasario semestre). Taip pat gali prašyti susimokėti dalimis, tik šiuo atveju pirmąją įmoką turi pervesti iki einamojo semestro pirmojo mėnesio pabaigos sumokėdamas ne mažiau kaip 30 % semestro kainos. Likusias dalis reikia sumokėti iki gruodžio 1 d. arba gegužės 1 d.

Skatinamosios stipendijos

Pavasario semestrą baigiau labai gerais balais. Prieš tai gavau stipendiją, bet už rugpjūtį ji pervesta nebuvo. Kodėl?

Skatinamosios stipendijos skiriamos du kartus per metus. Rudens semestre stipendija skiriama einamųjų metų rugpjūčio–sausio mėnesiams, pavasario semestre – vasario–liepos mėnesiams. Baigiamųjų kursų studentams stipendija pavasario semestre skiriama vasario–birželio mėnesiams.

Ar iš akademinių atostogų grįžę studentai gauna stipendiją, jei ji jiems priklauso pagal rotaciją?
Gauna, bet tik tuo atveju, jei anksčiau (prieš akademines atostogas) to semestro metu stipendijos nėra gavę (t. y. išvis nesimokė to semestro, išėjo į akademines atostogas prieš jam prasidedant, arba mokėsi, bet dėl kažkokių priežasčių stipendijos negavo). Jeigu prieš išeidamas akademinių atostogų studentas gavo skatinamąją stipendiją, ir jam išėjus mokėjo už visą semestrą, grįžus antrąkart jam jau nebemokės.

Ateinantį semestrą planuoju išvykti pagal Erasmus mainų programą. Jei gerais balais pabaigsiu einamąjį semestrą, ar galėsiu būdamas užsienyje gauti skatinamąją stipendiją?
Taip, išvažiavusieji pagal mainų programas gali gauti skatinamąją stipendiją.

Finansinė parama

Ar galima kartu gauti skatinamąją ir (vienkartinę) socialinę stipendijas?
Taip, galima.

Ar galima kartu gauti skatinamąją ir vienkartinę tikslinę stipendijas?
Taip, galima.

Ar galima kartu gauti vienkartinę socialinę stipendiją bei socialinę stipendiją dėl nustatyto 45 % ar mažesnio darbingumo lygio?
Taip, galima.

Ar galima kartu gauti socialinę stipendiją dėl nustatyto 45 % ar mažesnio darbingumo lygio bei išmoką specialiesiems poreikiams tenkinti (99, 15 Eur / mėn.)?
Taip, galima.

Kur ir kada bus galima sužinoti, ar gavau socialinę stipendiją?

Socialinę stipendiją administruoja Valstybinis studijų fondas. Jeigu atitinkate bent vieną iš kriterijų, kuriais remiantis skiriama socialinė stipendija, reikia internetu pateikti prašymą prisijungus prie fondo informacinės sistemos „Parama“. Prisijungus prie sistemos matysite savo paraiškos būseną ir būsite informuotas apie galimai trūkstamus dokumentus. Paskirtą socialinę stipendiją Fondas perveda į studento nurodytą asmeninę sąskaitą kas mėnesį iki 28 dienos. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Kur ir kada bus galima sužinoti, ar gavau vienkartinę socialinę stipendiją?

Sužinoti, ar gavai vienkartinę socialinę stipendiją, gali prisijungęs prie savo paskyros VU informacinėje sistemoje (www.is.vu.lt) bei skiltyje „Finansai“ pasirinkęs „Socialinės išmokos“. Šiame polapyje matysi paskirtas išmokas. Atkreipk dėmesį, jog vienkartinių socialinių stipendijų skirstymo komisija gautus prašymus vertina ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius.

Teikiau prašymą vienkartinei socialinei stipendijai gauti. Kas bus rašoma mano paskyroje VU informacinėje sistemoje, jeigu ji man bus paskirta/nepaskirta?
Jeigu informacinės sistemos (www.is.vu.lt) skyrelyje „Socialinės išmokos“ atsirado užrašas „Skirta XXX Eur“, reiškia, studentui buvo skirta XXX dydžio vienkartinė socialinė stipendija. Jei vienkartinė socialinė stipendija yra nepaskirta, šio užrašo visiškai nėra. 

Ar studentas, esantis akademinėse atostogose, turi teisę gauti socialinę stipendiją arba vienkartinę socialinę stipendiją?
Socialinės stipendijos akademinėse atostogose esantis studentas gauti negali. Vienkartinę socialinę stipendiją – gali. Jos gali prašyti staiga pablogėjus finansinei padėčiai, nutikus nelaimei.

Paskolos

Ar galima per metus gauti daugiau nei vieną paskolą?
Galima, jei prašai skirtingų rūšių paskolų (pvz., išvyksti studijuoti į užsienį pagal mainų programą, todėl prašai ir paskolos dalinėms studijoms, ir paskolos gyvenimo išlaidoms). Svarbu tik tai, kad paskolų suma neviršytų 385 BSI (16 170 Eur). Daugiau informacijos čia.

Kur galima sužinoti, ar gavau paskolą?
Prisijungus prie savo prašymo-anketos puslapyje https://studentai.vsf.lt/studentai/.

Bendrabučiai

Noriu apsigyventi bendrabutyje, todėl nusiunčiau bendrabučio, kuriame noriu gyventi, administratoriui rašytinį prašymą. Ar jis bus priimtas?

Ne, tokios formos prašymas nebus priimtas, nes visa registracija yra atliekama el. būdu puslapyje www.bustas.vu.lt.

Noriu apsigyventi viename bendrabučio kambaryje kartu su draugu. Ar tai įmanoma? Jei taip, ką daryti?
Taip, įmanoma. Reikia kreiptis į savo bendrabučio administratorių. Kontaktus rasi čia.

Noriu bendrabučio kambario kitame bendrabutyje. Ar galiu pasikeisti?
Taip, gali. Užsiregistruoti eilėje vietai VU bendrabučiuose gauti reikia puslapyje www.bustas.vu.lt, pasirinkti, kuriame bendrabutyje kokio kambario nori, ir laukti savo eilės.

Sveikatos ir socialinis draudimas

Ar man reikia eiti į ligonių kasą dėl privalomojo sveikatos draudimo?
Nereikia. Visus studentų sąrašus teritorinėms ligonių kasoms persiunčia Universitetas.

Birželio 12 d. gavau universiteto baigimo diplomą. Ar privalomasis socialinis draudimas vis dar galioja, ar reikia draustis pačiam?

Visi universitetą baigę studentai yra apdrausti iki baigimo metų rugpjūčio paskutinės dienos.