D.U.K.: socialinė sritis

Mokėjimas už mokslą

Anksčiau studijavau, bet nutraukiau studijas ir iš naujo įstojau į valstybės nefinansuojamą vietą. Ar man gali užskaityti kai kuriuos jau atsiskaitytus dalykus? Jei taip, ar tada reikia už juos mokėti?
Taip, jau atsiskaitytus dalykus užskaityti gali, tam reikia kreiptis į dekanatą (studijų skyrių). Studijų kaina bus proporcingai mažesnė. Jeigu jau sumokėjai pilną kainą, kreipkis į dekanatą (studijų skyrių) dėl dalies pinigų grąžinimo.

Įstojau į valstybės nefinansuojamą vietą, tačiau šiuo metu dėl finansų trūkumo negaliu sumokėti visos kainos. Ką daryti?
Kreipkis į savo fakulteto dekanatą (studijų skyrių) su prašymu atidėti mokėjimą. Tada susimokėti turėsi iki gruodžio 1 d. (rudens semestre) arba gegužės 1 d. (pavasario semestre). Taip pat gali prašyti susimokėti dalimis, tik šiuo atveju pirmąją įmoką turi pervesti iki rugsėjo 30 d. sumokėdamas ne mažiau kaip 30% semestro kainos. Likusias dalis reikia sumokėti iki gruodžio 1 d. arba gegužės 1 d.

Skatinamosios stipendijos

Pavasario semestrą baigiau labai gerais balais. Prieš tai gavau stipendiją, bet už rugpjūtį ji pervesta nebuvo. Kodėl?
Iki rugpjūčio mėnesio stipendiją gavai už rudens semestro pasiekimus, stipendiją už rugpjūtį gausi rugsėjo mėnesį, jeigu Tau ji bus paskirta už pavasario semestro pasiekimus.

Ar iš akademinių atostogų grįžę studentai gauna stipendiją, jei ji jiems priklauso pagal rotaciją?
Gauna, bet tik tuo atveju, jei anksčiau (prieš akademines atostogas) to semestro metu stipendijos nėra gavę (t. y. išvis nesimokė to semestro, išėjo į akademines atostogas prieš jam prasidedant, arba mokėsi, bet dėl kažkokių priežasčių stipendijos negavo). Jeigu prieš išeidamas akademinių atostogų studentas gavo skatinamąją stipendiją, ir jam išėjus mokėjo už visą semestrą, grįžus antrąkart jam jau nebemokės.

Ateinantį semestrą planuoju išvykti pagal Erasmus mainų programą. Jei gerais balais pabaigsiu einamąjį semestrą, ar galėsiu būdamas užsienyje gauti skatinamąją stipendiją?
Taip, išvažiavusieji pagal mainų programas gali gauti skatinamąją stipendiją.

Finansinė parama

Ar galima kartu gauti skatinamąją ir (vienkartinę) socialinę stipendijas?
Taip, galima.

Ar galima kartu gauti skatinamąją ir vienkartinę tikslinę stipendijas?
Taip, galima.

Ar galima kartu gauti vienkartinę socialinę stipendiją bei socialinę stipendiją dėl lygaus arba mažesnio kaip 45 % darbingumo lygio?
Taip, galima.

Ar galima kartu gauti socialinę stipendiją dėl lygaus arba mažesnio kaip 45 % darbingumo lygio bei išmoką neįgaliesiems specialiesiems poreikiams tenkinti (56 EUR/mėn.)?
Taip, galima.

Kur ir kada bus galima sužinoti, ar gavau (vienkartinę) socialinę stipendiją?
Apie paskirtą socialinę stipendiją gali sužinoti prisijungęs prie savo paraiškos www.vsf.lt. Gavusieji socialinę stipendiją taip informuojami el. paštu. Sužinoti, ar gavai vienkartinę socialinę stipendiją, gali prisijungęs prie savo paskyros VU informacinėje sistemoje (www.is.vu.lt).

Teikiau prašymą vienkartinei socialinei stipendijai gauti. Kas bus rašoma mano paskyroje VU informacinėje sistemoje, jeigu ji man bus paskirta/nepaskirta?
Jeigu informacinės sistemos (www.is.vu.lt) skyrelyje „Socialinės išmokos“ atsirado užrašas „Vyksta XXX Eur“, reiškia, studentui buvo skirta XXX dydžio socialinė vienkartinė stipendija. Jei išlieka užrašas „nepaskirta“, vadinasi, vienkartinė socialinė stipendija studentui neskirta.

Ar studentas, esantis akademinėse atostogose, turi teisę gauti socialinę stipendiją arba vienkartinę socialinę stipendiją?
Socialinės stipendijos akademinėse atostogose esantis studentas gauti negali. Vienkartinę socialinę stipendiją – gali. Jos gali prašyti staiga pablogėjus finansinei padėčiai, nutikus nelaimei.

Paskolos

Ar galima per metus gauti daugiau nei vieną paskolą?
Galima, jei prašai skirtingų rūšių paskolų (pvz., išvažiuoji, todėl prašai ir paskolos studijoms užsienyje, ir paskolos gyvenimo išlaidoms padengti). Svarbu tik tai, kad paskolų suma neviršytų 385 BSI (15 015,00 EUR).

Kur galima sužinoti, ar gavau paskolą?
Prisijungus prie savo prašymo-anketos puslapyje www.vsf.lt.

Bendrabučiai

Noriu apsigyventi bendrabutyje, todėl nusiunčiau bendrabučio, kuriame noriu gyventi, administratoriui rašytinį prašymą. Ar jis bus priimtas?

Ne, tokios formos prašymas nebus priimtas, nes visa registracija yra atliekama el. būdu puslapyje www.bustas.vu.lt.

Noriu apsigyventi viename bendrabučio kambaryje kartu su draugu. Ar tai įmanoma? Jei taip, ką daryti?
Taip, įmanoma. Reikia kreiptis į savo bendrabučio administratorių.

Noriu bendrabučio kambario kitame bendrabutyje. Ar galiu pasikeisti?
Taip, gali. Reikia užsiregistruoti puslapyje www.bustas.vu.lt, pasirinkti, kuriame bendrabutyje kokio kambario nori, ir laukti savo eilės.

Sveikatos ir socialinis draudimas

Ar man reikia eiti į ligonių kasą dėl privalomojo sveikatos draudimo?
Nereikia. Visus studentų sąrašus teritorinėms ligonių kasoms persiunčia Universitetas.

Birželio 12 d. gavau universiteto baigimo diplomą. Ar privalomasis socialinis draudimas vis dar galioja, ar reikia draustis pačiam?

Visi universitetą baigę studentai yra apdrausti iki baigimo metų rugpjūčio paskutinės dienos.