LSP grąžinimas

Vilniaus universiteto studentas baigdamas arba nutraukdamas studijas privalo atsiskaityti su Vilniaus universiteto Studentų atstovybe (toliau – VU SA) ir grąžinti LSP, jeigu jį gaminosi. Taip pat studentas turi LSP grąžinti, jeigu baigėsi jo galiojimo terminas.

LSP grąžinimo tvarka paremta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-783 „Dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 28 p.: „Studentai, baigę arba nutraukę studijas, LSP privalo grąžinti platintojui jo nustatytais terminais“.

LSP galima grąžinti bet kurio kamieninio akademinio padalinio VU SA padalinyje. LSP galima grąžinti VU SA Centriniame biure (Universiteto g. 3, Observatorijos kiemelyje). LSP gali grąžinti kitas įgaliotas asmuo.

Taip pat LSP galima grąžinti registruotu paštu Vilniaus universiteto Studentų atstovybei (adresu: Universiteto g. 3, LT-01513, Vilnius). Pasirinkus šį būdą, rekomenduojame išsiųsti siuntos numerį, kad galėtume sekti grąžinamo LSP būseną, el. paštu: lsp@vusa.lt.

 

Absolventai su VU SA privalo atsiskaityti likus 5 darbo dienoms iki numatytos jų diplomų įteikimo dienos. Tik pilnai atsiskaitę su Universiteto biblioteka, Universiteto bendrabučiais, Universiteto padalinio administracija ir VU SA, absolventai gaus diplomus.

Absolventams, kurie nesigamino LSP, rekomenduojama tai pranešti savo VU SA padalinio LSP koordinatoriui arba VU SA LSP koordinatoriui el. paštu: lsp@vusa.lt. VU Informacinėje sistemoje bus pažymėta, kad absolventai yra sėkmingai atsiskaitę su VU SA.

Absolventų atsiskaitymo su Vilniaus universitetu tvarka

 

Pastaba: Jeigu LSP buvo pamestas arba pavogtas, tokiu atveju reikia pildyti atitinkamą prašymą, daugiau žr. LSP praradimas. Taip pat pametimo atveju – mokėti 37,65 € baudą.