LSP: studijų baigimas

Baigęs/nutraukęs studijas arba išbrauktas iš studentų sąrašų studentas privalo atsiskaityti su Vilniaus universiteto Studentų atstovybe.

LSP grąžinimo tvarka paremta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-783 „Dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 28 p.: „Studentai, baigę arba nutraukę studijas, LSP privalo grąžinti platintojui jo nustatytais terminais“.

LSP reikia pristatyti į VU SA padalinį savo fakultete arba VU SA Centrinį biurą (Universiteto g. 3, Observatorijos kiemelis).

Atsiskaitymo formą gali rasti šioje nuorodoje.

Pastabos: