Kandidatai į VU SA KnF pirmininko ir studentų atstovų VU KnF Taryboje vietas