VU SA Parlamente: išrinkti studentų atstovai VU Senate bei priimta Rezoliucija dėl užsienio studentų integracijos