Parama išeivijos vaikams

Finansinė parama skiriama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams bei provaikaičiams.

Parama yra dviejų rūšių:

Kad galėtum pretenduoti į paramą, negali turėti akademinių skolų iš paskutinio egzaminų laikymo laikotarpio (pirmam semestrui netaikoma).

Parama skiriama konkurso būdu du kartus per metus.

Norėdamas pretenduoti į šią paramą, iki rugsėjo 30 d. (rudens semestre) arba iki vasario 20 d. (pavasario semestre) puslapyje www.vsf.lt turi pateikti elektroninę paraišką ir Valstybiniam studijų fondui pristatyti reikiamus dokumentus (A. Goštauto g. 12, Vilnius).