Parama neįgaliesiems

Išmokos neįgaliesiems

Visų rūšių išmokos neįgaliesiems teikiamos 45 proc. ir mažesnį darbingumo lygį turintiems studentams, kurie neturi akademinių skolų ir atitinkamoje studijų pakopoje (bakalauro, magistro, vientisųjų studijų) studijuoja pirmą kartą.

Skiriamos šių rūšių išmokos:

 • specialiesiems poreikiams tenkinti – 56,00 EUR kas mėnesį;
 • už mokslą mokantiems studentams gali būti skirta finansinė 3,2 BSI (124,8 EUR) dydžio išmoka studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Norintieji gauti finansinę pagalbą Studijų administravimo skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:

Prašymus šio tipo išmokoms gauti reikia pateikti VU Studijų administravimo skyriui (Saulėtekio al. 9, I rūmai, 714 kab.). Jei studentui yra sunku nugabenti dokumentus iki Studijų administravimo skyriaus, jis gali juos atnešti į Studentų atstovybę, kuri juos pristatys už jį.

Studijų prieinamumo užtikrinimas

Projektu „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ siekiama skatinti specialiųjų poreikių studentus siekti aukštojo mokslo. Neįgaliems studentams teikiama finansinė pagalba, skirta studijų prieinamumui didinti. Tikslinės išmokos gali būti naudojamos tik studijų reikmėms, t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti.

Tikslinės išmokos, 152 EUR per mėnesį, skiriamos studentams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai, arba asmenys be pilietybės, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantys visas šias sąlygas:

 • turi teisės aktų nustatyta tvarka 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • aukštojoje mokykloje pirmą kartą (išskyrus neįgaliuosius, prieš tai nutraukusius studijas arba pašalintus iš aukštosios mokyklos, vėl pradėjusius studijuoti) studijuoja:
  • pagal pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  • pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
  • trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);
 • neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Studentai, atitinkantys šiuos kriterijus, į Studijų administravimo skyrių (Saulėtekio al. 9, I rūmai, 714 kab.) turi pristatyti šiuos dokumentus:

Tikslinių išmokų skyrimą reglamentuojantys teisės aktai:

Papildomos informacijos Tau suteiks Vilniaus universiteto Studijų administravimo skyriaus finansinės paramos studentams koordinatorė Jurgita Alonderytė-Venckienė (Saulėtekio al. 9, I rūmai, 714 kab., tel. (8 5) 219 3235, el. p. jurgita.alonderyte@cr.vu.lt).