Parama neįgaliesiems

Išmokos neįgaliesiems

Visų rūšių išmokos neįgaliesiems teikiamos 45% ir mažesnį darbingumo lygį turintiems studentams, kurie neturi akademinių skolų ir atitinkamoje studijų pakopoje (bakalauro, magistro, vientisųjų studijų) studijuoja pirmą kartą.

Skiriamos šių rūšių išmokos:

Norintieji gauti finansinę pagalbą Studijų direkcijai turi pateikti šiuos dokumentus:

Prašymus šio tipo išmokoms gauti reikia pateikti VU Akademinių paslaugų ir paramos studentams skyriui (Saulėtekio al. 9, I rūmai, 109A kab.). Jei studentui yra sunku nugabenti dokumentus iki Studijų direkcijos, jis gali juos atnešti į Studentų atstovybę, kuri juos pristatys už jį.

Studijų prieinamumo užtikrinimas

Projektu „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ siekiama skatinti specialiųjų poreikių studentus siekti aukštojo mokslo. Neįgaliems studentams teikiama finansinė pagalba, skirta studijų prieinamumui didinti. Tikslinės išmokos gali būti naudojamos tik studijų reikmėms, t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti.

Tikslinės išmokos, 152 € per mėnesį, skiriamos studentams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai, arba asmenys be pilietybės, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantys visas šias sąlygas:

Studentai, atitinkantys šiuos kriterijus, į Studijų direkciją (Saulėtekio al. 9, I rūmai, 109A kab.) turi pristatyti šiuos dokumentus:

Tikslinių išmokų skyrimą reglamentuojantys teisės aktai:

Papildomos informacijos Tau suteiks Studijų direkcijos vyriausioji specialistė Jurgita Alonderytė-Venckienė (Saulėtekio al. 9, I rūmai, 109A kab., tel. (8 5) 219 3235, el. p. jurgita.alonderyte@cr.vu.lt).