Rašytojų klubas

 

VU Rašytojų klubas – Vilniaus universiteto Studentų atstovybės dalis.

Klubo tikslas yra ne tik suburti rašančius žmones, tačiau ir skatinti labiau domėtis literatūra, pažvelgti į ją kaip į neatsiejamą meno visumos dalį integruojant ją į atitinkamos epochos dailės, muzikos, teatro, kino kontekstus bei pamatyti literatūrą iš kūrėjo, kritiko, skaitytojo ir klausytojo pusės.

VU Rašytojų klubo nariai rengia atviras paskaitas apie įdomiausius literatūrinius judėjimus ir ryškiausius pasaulinės ir lietuvių literatūros kūrėjus. Paskaitų metu pasakojama savo laiku dažniausiai itin kontroversiškai vertintų kūrinių atsiradimo istorija ir jų aktualumas šiandien. Jose literatūra bandoma pateikti sujungiant ją su filosofine mintimi, istoriniu kontekstu, tiksliaisiais mokslais, jei šie dalykai kūrinio atsiradimui ar autoriaus idėjomis turėjo reikšminę įtaką.

Taip pat klubo nariai rengia atvirus ir uždarus savo kūrybos skaitymo renginius, organizuoja susitikimus su rašančiaisiais, rašo straipsnius literatūrinėmis temomis. Kartą per mėnesį rengia diskusijas, pasirinkę konkrečią temą, kūrinius ir meno judėjimą. Diskusijų metu aptariami skaityti kūriniai, jų autorius, literatūriniai, filosofiniai kontekstai, nagrinėjama socialinė problematika. Aptariamos skaitytų kūrinių ekranizacijos, jei tokios yra. Analizuojama kūrinių svarba ir aktualumas šiandien. Šiais metais taip pat planuojama surengti literatūrinius debatus, orientacines varžybas literatūrai reikšmingomis Vilniaus miesto vietomis.

VU Rašytojų klubas suteikia daug galimybių tobulėti kaip asmenybei, skatina laisvą saviraišką, padeda įveikti scenos baimę, suteikia daug kompetencijų ryšių su visuomene, komunikacijos, organizacinėje ir marketingo srityse.

Priėmimai į klubą ir klubo pristatymas vyksta rugsėjo mėnesį. Apie VU Rašytojų klubą plačiau galima pasiskaityti Facebook paskyroje „VU Rašytojų klubas“ ir bloge, pasiteirauti galima el. adresu rasytojai@vusa.lt, telefonu +370 652 48 525.