Seksualinio priekabiavimo ir diskriminacijos prevencija

Vilniaus universitete netoleruojama jokia seksualinio priekabiavimo ar prievartos forma. Čia siekiama kurti saugi, sveika, įtrauki ir atvira įvairovei bendruomenė, puoselėjanti abipusės pagarbos ir dėmesio vienas kitam kultūrą. Bet kokia priekabiavimo ar seksualinės prievartos forma prieštarauja mūsų bendruomenės vertybėms, nesuderinama su akademine etika, ardo bendruomenės narių pasitikėjimą vienas kitu.

Imantis šios srities prevencijos, universitete siekiama sudaryti sąlygas darbuotojams ir studentams atskleisti informaciją, užtikrinant visišką konfidencialumą. Tą galima pasiekti tik bendradarbiaujant. Tad pirmiausia visa bendruomenė, visi jos nariai kviečiami prisiimti individualią ir kolektyvinę atsakomybę, užtikrinant, kad darbiniai/profesiniai santykiai būtų grindžiami abipuse pagarba ir jautrumu galios pusiausvyrai.

 

Koks elgesys laikomas seksualiniu priekabiavimu?

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas apibrėžia:
„Seksualinis priekabiavimas – nepageidaujamas užgaulus žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką“.

Jam būdinga:

  • galios disproporcija tarp priekabiautojo ir asmens, prie kurio priekabiaujama (pvz., dėstytojas – studentas, vadovas – pavaldinys ir pan.);
  • orumą žeminantis, nepageidaujamas ir užgaulus elgesys;
  • įvairūs nepageidaujami veiksmai, pasireiškiantys skirtingomis seksualinio priekabiavimo formomis: fizine (lietimas, apkabinimas, bučiavimas), žodine (seksualinio pobūdžio pastabos, juokeliai, įžeidžiantys klausimai apie asmeninį gyvenimą) ir nežodine (seksualinio turinio nuotraukų, vaizdo įrašų rodymas, gašlus spoksojimas, gestai), virtualia (siunčiant privačias ar viešas seksualinio turinio žinutes).

Kur kreiptis?

Jeigu Jūs universitete patyrėte ar pastebėjote seksualinio priekabiavimo atvejų, kviečiame apie tai pranešti:

Urtė Lina Orlova
El. p. pasitikejimas@cr.vu.lt

Tyrimą atliks speciali komanda (profesionalių psichologų bei teisininkų), kuri operatyviai nagrinės jūsų pranešimus ir suteiks pagalbą, garantuodama visišką konfidencialumą.

Psichologinės konsultacijos Vilniaus universitete taip pat teikiamos

Psichologinio konsultavimo ir mokymų centras (PKMC)
El. p. pkmc@fsf.vu.lt
Tel. (8 5) 268 7254
Dirba: pirmadieniais–ketvirtadieniais – 9–18 val., penktadieniais – 9–17 val.