Skatinamosios stipendijos

Stipendijos geriausiai besimokantiems studentams skiriamos du kartus per metus: rudens (rugpjūčio–sausio) ir pavasario (vasario–liepos) semestre. Baigiamųjų kursų studentams pavasario semestre stipendija skiriama vasario–birželio mėnesiais.

Stipendijos neskiriamos studijuojantiesiems pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų pirmajame semestre, taip pat – akademinių skolų turintiems studentams.

Geriausiai besimokantys studentai nustatomi kiekvieną semestrą kiekvienoje studijų programoje ir kurse atskirai pagal studijų rezultatus, vadovaujantis geriausiųjų eilės sudarymo kriterijais.

Už mokymosi rezultatus skiriamos dviejų dydžių stipendijos: 1,5 BSI (63 Eur) ir 2,5 BSI (105 Eur). 2,5 BSI dydžio stipendijoms skiriama 30 proc. skatinamųjų stipendijų fonde esančių lėšų, 1,5 BSI dydžio stipendijoms – 70 proc.

Akademinio padalinio vadovo sudarytos penkių narių komisijos, į kurios sudėtį įeina du to padalinio Studentų atstovybės nariai, sprendimu, skatinamosios stipendijos gali būti perskirstytos toje pačioje studijų pakopoje tarp programų (šakų) 20 proc. kursui skirto skatinamųjų stipendijų fondo ribose.

Rekomenduojamas stipendijų pervedimo laikas – einamojo mėnesio 27 diena. Šis terminas taikomas visoms stipendijų rūšims.

 

Daugiau informacijos – VU stipendijų nuostatuose.