Vardinės stipendijos

Vilniaus universiteto studentų moksliniai ir kiti pasiekimai gali būti įvertinti vardinėmis stipendijomis. Universitetas yra pasirašęs daugiau nei 20 paramos sutarčių su studentus remiančiais fiziniais ir juridiniais asmenimis.

Vardinė stipendija Fakultetas, studijų programa Studijų pakopa, kursas, semestras
Pastabos
Algimantos Railaitės-Pranckevičienės vardinė stipendija Filologijos fakultetas, anglų filologija I pakopos 2 kursas, rudens sem. Socialiai remtinam studentui, laimėjusiam teksto vertimo konkursą
 
„Thermo Fisher Scientific“ Vilniaus padalinio vardinė stipendija
Chemijos, Gamtos mokslų fakultetai I, II pakopa, rudens sem. Gerai besimokantiems ir rengiantiems baigiamąjį darbą įmonėje
Kanados lietuvių fondo-Eileen ir Vincent Kadis vardinė stipendija Chemijos, Gamtos mokslų ir Medicinos fakultetai, chemija, biochemija, mikrobiologija, medicina I pakopos 2-4 kursai, II pakopa, rudens, pavasario sem. Gabiems ir socialiai remtiniems studentams
Gražinos Romualdos Klimavičius vardinė stipendija Chemijos fakultetas II pakopos 1 kursas, I pakopos absolventai, Chemijos ir Nanomedžiagų chemijos studijų programų studentai, rudens sem. Gabiems Chemijos fakulteto studentams
Prof. Karolio Jankevičiaus vardinė stipendija Gamtos mokslų fakultetas I, II pakopos, pavasario sem. Už geriausią baigiamąjį bakalauro/ magistro darbą
Juozo Radziukyno vardinė stipendija Istorijos, Filologijos fakultetai I pakopos 3, 4 kursai ir II pakopos 2 kursas, rudens sem. Studentams, pasiekiantiems aukščiausius akademinius rezultatus ir rodantiems darbštumą ir sugebėjimus
Prof. A. Glosienės vardo stipendija Komunikacijos fakultetas I, II pakopa, rudens sem. Studentams, vykdantiems su bibliotekininkystės ir informacijos mokslų sritimis susijusią veiklą
Dr. Remio Gaškos ir Sensor Electronic Technology, Inc. vardinė stipendija Fizikos fakultetas I pakopa 4 kursas, pavasario sem. Už geriausią baigiamąjį bakalauro darbą
Baltic Amadeus vardinė stipendija
Matematikos ir informatikos fakultetas
I pakopos 2-4 kursas Aktyviems ir motyvuotiems studentams už gerą mokymąsi ir papildomą veiklą IT srityje
Jono Kubiliaus vardinė stipendija Matematikos ir informatikos fakultetas I ir II pakopa Geriausiai besimokantiems studentams
V. Statulevičiaus vardinė stipendija Matematikos ir statistikos studijų programos I, II pakopa, rudens ir pavasario sem. Skiriama už pažangumą, gebėjimą atlikti mokslinius tyrimus, nusiteikimą dirbti mokslinį darbą
Vytauto Dambravos vardinė stipendija Teisės fakultetas Vientisųjų studijų 2-5 kursai, rudens sem. Socialiai pažeidžiamiems studentams
Advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“ vardinė stipendija Teisės fakultetas I pakopos 1 kursas, rudens sem. Turinčiam aukščiausią rudens ir pavasario semestro egzaminų vidurkį studentui
Advokatų kontoros „Dominas ir partneriai“ apdovanojimas už geriausią metų komercinės teisės pakraipos magistro darbą Teisės fakultetas Vientisosios studijos, pavasario sem. Už geriausią komercinės pakraipos magistro darbą
Lietuvos antstolių rūmų stipendija už geriausią metų magistro darbą, parašytą tema iš priverstinio sprendimų vykdymo arba antstolių teikiamų teisinių paslaugų srities Teisės fakultetas Vientisosios studijos, pavasario sem. Už geriausią VU Teisės fakulteto metų magistro darbą, parašytą tema iš priverstinio sprendimų vykdymo arba antstolių teikiamų teisinių paslaugų srities
Teisės fakulteto vardinė skatinamoji stipendija Teisės fakultetas Visų pakopų studentams Už mokslinę, savanorišką, sporto, kultūros ar visuomeninę veiklą, praktiką
VU Teisės fakulteto Alumni draugijos vardinė stipendija Teisės fakultetas Vientisųjų studijų 2-4 kursai, pavasario ir rudens sem. Dvi stipendijos: už pažangumą ir aktyvumą visuomeniniame gyvenime; pažangiam ir socialiai remtinam studentui
Advokatų kontoros „Sorainen ir partneriai“ apdovanojimas už geriausią metų baudžiamosios justicijos pakraipos magistro darbą Teisės fakultetas Vientisosios studijos, pavasario sem. Už geriausią baudžiamosios justicijos pakraipos magistro darbą
Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo vardinė stipendija Visi I, II, III pakopa ir vientisosios studijos, rudens ir pavasario sem. Gabiems jaunuoliams iš socialiai remtinų šeimų
Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinė stipendija Visi I, II pakopa Skiriama gabiausiems studentams pagal studijų sritis
Reimondo, Albertos ir Wandos Yankun vardinė stipendija Visi I, II, III pakopa ir vientisosios studijos, pavasario sem. Geriausiai besimokantiems ir socialiai remtiniems studentams
Akademiko Jurgio Viščako vardinė stipendija Fizikos, Gamtos mokslų fakultetai I, II pakopa, rudens, pavasario sem. Skatinti studentų mokslinį darbą, atliekamą Vilniaus universitete akademiko Jurgio Viščako, pirmojo Puslaidininkių fizikos katedros vedėjo, inicijuotose puslaidininkių fizikos ir medžiagotyros, optoelektronikos, optikos ir fotonikos inžinerijos kryptyse bei kitose kryptyse, susijusiose su VU PFK ir TMI veikla
MG BALTIC“ vardinė stipendija Ekonomikos fakultetas, Ekonomika, vadybos ir verslo administravimas, vadybos informacinės sistemos I pakopos, IV kursas, pavasario semestre Skiriamos trys stipendijos geriausiai besimokantiems studentams
„NFQ Solutions“ vardinė stipendija Ekonomikos fakultetas, Vadybos informacinės sistemos I pakopa, pavasario sem. Geriausiai besimokantiems
UAB „TELE 2“ vardinė stipendija Fizikos fakultetas I pakopos, IV kursas, pavasario sem. Už geriausius bakalauro baigiamuosius darbus telekomunikacijų ir M2M technologijų srityje
Workshop of Photonics ® vardinė stipendija Fizikos fakultetas I ir II pakopos studentams, pavasario sem. Studentams, aktyviai dalyvaujantiems mokslinėje veikloje
Prof. V. Kavolio vardo stipendija Humanitarinių ir socialinių mokslų studentams I ir II pakopa Sociologijos ar civilizacijų tematikos studijoms užsienyje