Veiklą reglamentuojantys dokumentai

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė veikia remdamasi šiais pagrindiniais dokumentais:

 

Vilniaus universiteto Studentų atstovybės metų veiklos strateginės gairės: