Veiklos ir tyrimų ataskaitos

Veiklos ataskaitos

VU SA metinės veiklos ataskaitos:

 

VU SA veiklos ir finansinio patikrinimo (Revizijos komisijos) ataskaitos:

 

VU SA finansinės ataskaitos:

VU SA programos „Sąžiningai“ ataskaitos