VU 440 stipendija

Stipendijos tikslas – padėti šimtui talentingų pirmakursių iš sunkiau besiverčiančių šeimų lengviau įsitvirtinti naujame mieste per pirmuosius savarankiško gyvenimo metus. Stipendiją studentai gaus 10 mėnesių, kas mėnesį jų sąskaitas pasieks 200 eurų dydžio sumos.

Konkurse dėl stipendijos gavimo gali dalyvauti kandidatai, kurie 2019 m. pretenduoja stoti į  Vilniaus universitetą per bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir, teikdami prašymą, VU studijų programą nurodo pirmu pageidavimu, o kandidatų (arba šeimos) mėnesinių pajamų vidurkis per paskutinius 3 mėn. vienam asmeniui siekia ne daugiau negu 350 eurų. Kandidatai, pateikdami prašymą, turi pažymėti 1 arba kelis tinkamus kriterijus stipendijai gauti:

Paraiškas stipendijai gauti studentai gali teikti nuo šių metų birželio 1 dienos.

Paraiškos stipendijai gauti gali būti teikiamos tik bendrųjų priėmimų į aukštąsias mokyklas metu, t. y. tik tuomet, kai per LAMA BPO sistemą galima teikti prašymus studijoms aukštosiose mokyklose.